شاخص کلیدی عملکرد KPI تبلیغات اینترنتی

شاخص کلیدی عملکرد KPI

شاخص عملکرد کلیدی یا Key Performance Indicator نشان می­دهد شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی کسب و...